• +48 608 331 280
 • Wnioski o dotacje unijne dla przedsiębiorstw
 • mapa-strony

Doświadczenie

Posiadamy 12 letnie doświadczenie w profesjonalnym pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw ze środków unijnych oraz Krajowych. Portfel obsługiwanych przez nas inwestycji dotyczył takich branż jak:

 • produkcja ( produkcja narzędzi, produkcja maszyn, elektrotechniczna, stalowa, meblowa )
 • poligrafia,
 • e-biznes,
 • hotelarstwo,
 • budownictwo,
 • szkolenia,

Nasze bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, potwierdzają wnioski aplikowane do programów:

 • Phare 2003,
 • Sektorowy Program Operacyjny-  Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
 • Sektorowy Program Operacyjny- Rozwój Zasobów Ludzkich,
 • Zintegrowany Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, 
 • Program Operacyjny- Kapitał Ludzki,
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 • POWER,
 • RPO WP 2014-2020,
 • Progam Operacyjny Polska Wschodnia.
   

Statystyka naszych 112 autorskich projektów, które otrzymały dofinansowanie:

 • 64 projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw
 • 42 projekty szkoleniowo – doradcze
 • 6 projektów infrastrukturalnych dla samorządów

Efektem wieloletniego doświadczenia naszej firmy oraz uznania dla naszych doradców jest także:

 • zaangażowanie naszych pracowników w prace Regionalnego Komitetu Sterującego ZPORR oraz w prace Komitetu Monitorującego RPO WP,
 • współpraca licznymi  ekspertami i konsultantami branżowymi,
 • współpraca z doświadczoną kadrą naukową podkarpackich uczelni,
 • skuteczność usług, którą wyraża 90 % dofinansowanych wniosków

110 mln PLN pozyskanych z zewnętrznych środków finansowych