• +48 608 331 280
  • Wnioski o dotacje unijne dla przedsiębiorstw
  • mapa-strony

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Aktualności

09.01 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 09.01.2017r.

 

w ramach procedury rozeznania rynku

 

na świadczenie usług cateringu oraz wynajmu sal szkoleniowych/przeznaczonych na doradztwo grupowe oraz wynajmu sal przeznaczonych na doradztwo indywidualne 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV:

• 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

• 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

• 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

 

w ramach realizacji projektu pn.

Vademecum Pracy – Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku +29 z woj. podkarpackiego”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

nr wniosku o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0196/16

zgodnie z obowiązującą zasadą rozeznania rynku

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zamówienia składającego się z następujących części: 

 

  • część A zamówienie na usługę wynajmu sal szkoleniowych/przeznaczonych na doradztwo grupowe.
  • część B zamówienie na usługę wynajmu sal przeznaczonych na doradztwo indywidualne.
  • część C zamówienie na usługę cateringu.

 

na potrzeby realizacji projektu pn. „Vademecum Pracy – program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku +29 z woj. podkarpackiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0196/16, zgodnie z obowiązującą zasadą rozeznania rynku.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami – do pobrania

Powrót do listy aktualności