• +48 608 331 280
  • Wnioski o dotacje unijne dla przedsiębiorstw
  • mapa-strony

Jak pracujemy?

W pozyskiwaniu dotacji wykorzystujemy sprawdzony proces szybko i sprawnie prowadzący do sukcesu.

Kontakt z Klientem
Prezentacja przedsiębiorstwa i planowanej inwestycji.
Pre-kwalifikacja
Wybór optymalnego programu dotacji, analiza mocnych i słabych stron inwestycji, symulacja oceny projektu.
Procedowanie
Monitoring wyników konkursów, przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy dofinansowania.
Zakończenie projektu
Opracowanie sprawozdania końcowego, wniosek rozliczeniowy, archiwizacja dokumentów.
Analiza wstępna
Ocena planowanej inwestycji pod kątem możliwości pozyskania dotacji.
Opracowanie projektu
Zebranie danych wejściowych, opracowanie wniosku i biznes planu, opracowanie wymaganych załączników.
Realizacja
Usługi doradcze na każdym etapie realizacji inwestycji od wyboru dostawcy usług, podpisy- wanych umów, wystawianych faktur, przelewów po odbiór inwestycji i przedsta- wienie dokumentacji instytucji rozliczającej.
Stała obsługa
Kontakt z Klientem w celu informowania o możliwościach pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstwa.
 

Zapoznaj się z nasza ofertą