• +48 608 331 280
  • Wnioski o dotacje unijne dla przedsiębiorstw
  • mapa-strony

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Dotacje na GOZ

Dotacje na GOZ

Programy dotacji:

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Działanie 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

 

Opis programu:

Celem programu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w ramach konkursu jest dwuetapowe i dotyczy opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenia.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  ( tj. zatrudniające do 249 osób) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

 

Wsparcie obejmie dwie formy działań:

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie kompleksowych projektów MŚP na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ- transformacji, obejmujące:

 

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ. Wsparcie obejmie wydatki związane z zakupem usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, pozwalające na ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ, a opracowanie Modelu biznesowego GOZ- transformacji.

 

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Wsparcie obejmie wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

• zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych,

• zakup lub zaprojektowanie nowych technologii produkcji- nowych produktów czy procesów,

• działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej ekologicznych i przyjaznych dla środowiska

maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz oprogramowania

• szkolenia, przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego

modelu biznesowego

 

Parametry finansowe programu:

Etap I – maksymalna wartość dotacji 82 781,00 PLN

Etap II – maksymalna wartość dotacji inwestycyjnej 3,5 mln PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

Etap I – 100% wydatków kwalifikowanych projektu,

Etap II – do 85% wydatków kwalifikowanych projektu,

 

Wydatki kwalifikowane:

Etap I

• koszty usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego

GOZ-transformacji

 

Etap II

• koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego

GOZ-transformacji,

• nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości

zabudowane i niezabudowane,

• nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w

formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

• koszty nabycia robót i materiałów budowlanych,

• koszty usług szkoleniowych.