Dotacje UE i finanse

Dotacje UE

Dotacje finansowe dostępne z funduszy Unii Europejskiej są znaczącym narzędziem wspierającym rozwój Polskiej gospodarki zarówno w aspekcie inwestycji infrastrukturalnych  jak i kadrowych. Budżet dostępnych w okresie 2007-2013 programów dotacji szacowany jest na ponad 68 mld euro. Beneficjentami unijnych dotacji są m.in. przedsiębiorstwa, samorządy, uczelnie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki naukowe. W zależności od rodzaju planowanego projektu (inwestycyjny/ szkoleniowy) oraz typu Wnioskodawcy (przedsiębiorstwo/ stowarzyszenie) dostępne są odmienne programy dotacji.

Z naszych doświadczeń wynika, iż Przedsiębiorcy, Samorządy oraz Instytucje Szkoleniowe i Doradcze najczęściej korzystają z programów:

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- wspiera innowacyjne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, infrastrukturalnym, informatycznym oraz kooperacyjnym. O dotację mogą ubiegać się wszystkie podmioty spełniające kryteria programu. Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem www.poig.gov.pl

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki-  w ramach tego programu można uzyskać dotację na projekt szkoleniowy skierowany do własnych pracowników (dotyczy przedsiębiorstw) lub realizację projektu szkoleniowego skierowanego do określonej grupy społecznej.   Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem www.pokl.gov.pl

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego- program wspiera projekty o charakterze infrastrukturalnym, promocyjnym, badawczo-rozwojowym. Jest to najbardziej popularny wśród małych i średnich firm program dotacji W ramach niniejszego programu dostępne są dotacje na rozbudowę przedsiębiorstwa (budowa nowego zakładu, zakup nowych maszyn i oprogramowania), dotacje na promocję gospodarczą firm (udział w targach) oraz budowę zaplecza badawczego. Samorządy w ramach programu uzyskują dotację m.in. na budowę kanalizacji, wodociągów, dróg, mostów itp. Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem www.rpo.podkarpackie.pl