• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Nowe wyzwania 50+

Nowe wyzwanai- nowa szansa 50+

Projekt pt. „Nowe wyzwania – nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia  z województwa podkarpackiego” realizowany był w okresie 01.10.2016– 31.01.2018 na terenie województwa podkarpackiego na podstawie  umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII, Działanie  7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.

Uczestnikami projektu były osoby pozostające bez zatrudnienia, bierne zawodowo, poszukujące pracy, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.

Oferta projektu obejmowała następujące szkolenia:

  • Operator koparko-ładawarki wszystkie typy kl. III
  • Sprzedawca-Magazynier  z obsługą kas fiskalnych
  • Pracownik obsługi biura z elementami technologii komputerowych i biurowych
  • Technolog robót budowlanych-wykończeniowych
  • Magazynier z obsługą urządzeń podnośnikowych
  • Spawacz metodą MAG 135

Uczestnicy projektu zostali objęci doradztwem indywidualnym, poradnictwem zawodowym oraz spotkaniami z pośrednikiem pracy, dzięki czemu odnotowaliśmy wzrost ich samooceny, motywacji i umiejętności poruszania się po rynku pracy .
Ponadto  po ukończonych szkoleniach uczestnicy wzięli udział w 4 miesięcznych płatnych stażach zawodowych, które przyczyniły się do zwiększenia aktywności zawodowej, a także zdobyli cenne doświadczenia zawodowego.
Przez cały okres trwania projektu prowadzono monitoring, który stanowił źródło informacji o realizacji projektu oraz dostarczał wiedzy niezbędnej do prawidłowego oszacowania poziomu osiągniętych wskaźników. Dodatkowo dzięki przeprowadzeniu ankiet mogliśmy poznać opinię BO na temat poziomu merytorycznego i organizacyjnego realizowanych zajęć.
Ostatecznie  w projekcie wzięło udział  72 BO z województwa podkarpackiego (36 kobiet i 36 mężczyzn).

Głównym celem Projektu było uzyskanie zatrudnienia przez minimum 31 Beneficjentów Ostatecznych. Cel ten udało się osiągnąć.