• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Gotowi do pracy ! Dokumenty stażowe

Gotowi do Pracy! Dokumenty stażowe

 

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.  realizuje projekt szkoleniowy:

GOTOWI DO PRACY – program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego"

Celem projektu będzie podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 72 osób bezrobotnych mieszkańców wybranych powiatów woj. Podkarpackiego, w wieku powyżej 29 roku życia . Uczestnicy objęci wsparciem pozyskają umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobędą nowe kwalifikacje zbieżne z potrzebami podkarpackich pracodawców  oraz doświadczenie zawodowe dzięki uczestnictwu w stażach. Dzięki uczestnictwu w projekcie nowe doświadczenie zawodowe poprzez staże zdobędzie 65 osób,a zatrudnienie po opuszczeniu projektu uzyska minimum 36 osób.

 

Regulamin organizacji i odbywania stażu - pobierz

 

Dokumenty stażowe dla Pracodawcy:

Dokumenty stażowe dla Uczestnika Projektu:

Dokumenty dotyczące projektu – do pobrania

 

Dodatkowe  informacje udzielane są w Biurze Projektu:

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

Tel. 17 859 26 68

E-mail: szkolenia@abakus-konsultig.pl

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 1 150 150,56 PLN

Wartość projektu: 1 354 630,56 PLN