• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Finanse i rozliczenia100 %
Realizowanych przez nas projektów osiągnęło założone cele i rezultaty.


100 %
Opracowanych przez nas wniosków o płatność zostało zaakceptowanych.


100 %
Przeprowadzonych kontroli potwierdziło wysoką jakość naszych usług.

 

Pozyskanie dotacji to duży sukces i szansa na  szybszy rozwój przedsiębiorstwa. Pozytywna akceptacja wniosku to początek drogi prowadzącej do wypłaty przyznanej dotacji- główny element tego procesu to poprawna realizacja i rozliczenie wniosku. Poprawne rozliczenie ostatecznie decyduje o wysokości i terminie przekazania środków finansowych na konto przedsiębiorstwa.

Aby ułatwić procedury i skrócić czas poświęcony na realizację i rozliczenie Państwa projektu, oferujemy usługi w zakresie:

  • szkolenia zespołu księgowego w kwestii zasad księgowości i rozliczeń projektu,
  • bieżącego doradztwa w zakresie poprawności operacji księgowych,
  • przygotowania procedury zamówień publicznych,
  • opracowania wniosków o płatność,
  • opracowania sprawozdań okresowych,
  • doradztwa w zakresie kwalifikowania i rozliczania kosztów,
  • przygotowanie wytycznych i instrukcji w zakresie promocji projektu,
  • przeprowadzenia symulacji kontroli zrealizowanego projektu,