• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Dotacje dla firm

Szkolenie, staż, praca – program wsparcia dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego

Termin składania wniosków od01-12-2018 do29-02-2020
Dofinansowanie 1 584 881 PLN
Kontakt w sprawie programu 17 859 26 68

Szczegóły

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.  realizuje projekt szkoleniowy:

„Szkolenie, staż, praca – program wsparcia dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego”

 

!!! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !!!

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie szkoleniowym realizowanym przez naszą firmę ?

 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych oraz dysponujemy szeroką bazą pracodawców,
 • ponad 90% Uczestników naszych projektów wysoko oceniła jakość obsługi naszego biura projektu
  w postaci: bardzo   dobrego kontaktu z Uczestnikiem, pomocy w sprawach administracyjnych, terminowości wypłat stypendiów i zwrotów kosztów dojazdu,
 • ponad 95% Uczestników bardzo wysoko oceniła jakość i przydatność realizowanych przez nas szkoleń zawodowych,
 • ponad 40% Uczestników naszych projektów zdobywa stałe zatrudnienie na atrakcyjnym stanowisku pracy,
 • dbamy o to, aby wsparcie w ramach projektu było kompleksowe i spełniało oczekiwania osób poszukujących pracy i chcących wziąć udział w naszym projekcie,
 • Uczestnicy naszych projektów są dla nas Partnerami we współpracy, a nie anonimowymi beneficjentami potrzebnymi do zrealizowania projektu i osiągnięcia wskaźników.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie „„Szkolenie, staż, praca – program wsparcia dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego”

Celem projektu będzie podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 80 osób do 29.02.2020 r. oraz pozyskanie zatrudnienia przez co najmniej 36 osób - bezrobotnych mieszkańców woj. Podkarpackiego, w wieku powyżej 29 roku życia, osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: o niskich kwalifikacjach zawodowych, powyżej 50 roku życia, oraz kobiet. Uczestnicy objęci wsparciem pozyskają umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobędą nowe kwalifikacje zbieżne z potrzebami podkarpackich pracodawców oraz doświadczenie zawodowe dzięki uczestnictwu w stażach.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne mające w dniu przystąpienia do projektu powyżej 29 lat, zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego

Formalne kryteria rekrutacyjne dla wszystkich uczestników :

 • wiek: powyżej 29 r.ż. (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończone 30 lat –tj. od dnia 30 urodzin),​
 • zamieszkiwanie na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC
 • status osoby bezrobotnej,
 • płeć:
  • kobiety (niezależnie od wieku i wykształcenia)
  • mężczyźni o niskich kwalifikacje zawodowych (z wykształceniem nie wyższym lub średnie) i/lub powyżej 50 roku życia

W szkoleniach nie mogą wziąć udziału:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS,
 • osoby kształcące się w systemie dziennym.

Oferta szkoleniowa projektu:

KURSY ZAWODOWE  ZGODNE Z POTRZEBAMI UCZESTNIKA PROJEKTU – w każdym zawodzie zgodnym z założeniami projektu i dającym możliwość znalezienia pracy.

·         sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej,

·         kierowca samochodu ciężarowego,

·         kierowca autobusu,

·         operator wózka widłowego,

·         technolog robót budowlanych i wykończeniowych,

·         pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera,

·         księgowość,

·         kadry i płace,

·         i wiele innych

 

W trakcie udziału w kursach zawodowych Uczestnicy będą otrzymywać stypendium szkoleniowe

Ponadto dla uczestników zaplanowano wsparcie w postaci:

 • Indywidualnego Planu Działania - 6 godz./os.- którego celem będzie zbadanie potencjału uczestników w zakresie ich kompetencji zawodowych i osobistych oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania.
 • Poradnictwo zawodowe – 8 godz./os. - obejmie m. in. planowanie rozwoju i kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.
 • Pośrednictwo pracy – 1-5 spotkań/os. - Pośrednik pracy zajmować się będzie monitorowaniem ofert z rynku pracy, współpracą z przedsiębiorcami i pozyskiwaniem ofert pracy od potencjalnych Pracodawców. Do jego zadań należeć będzie także kojarzenie pracodawców oraz uczestników projektu. Pośrednik będzie współpracował z doradcą zaw. i wykorzystywał materiały wypracowane w toku doradztwa w zakresie potencjału i kompetencji uczestników, co pozwoli na efektywną pomoc i pośrednictwo w zdobyciu zatrudnienia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy odbywać będą 6-miesięczne płatne staże zawodowe

 

Uczestnikom zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, refundację kosztów specjalistycznych badań lekarskich, pokrycie kosztów egzaminów kwalifikacyjnych, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NW oraz profesjonalną kadrę trenerską, dla części Uczestników zwrot całkowity lub częściowy kosztów związanych z opieką nad dziećmi/osobą zależną w trakcie uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia.

Kiedy i gdzie realizowane będą szkolenia:

Czas trwania szkoleń uzależniony jest od rodzaju wybranego kursu i wynosić będzie ok. 3 miesięcy. Szkolenia odbywać się będą od pon.-sob. w godzinach 8-16.

Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura projektu ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. osobiście lub listownie.

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

 Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Ankieta rekrutacyjna

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie o okresie pozostawania bez zatrudnienia

 

Ponadto wymagane są:

 • aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy PUP (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP)
 • kopia zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) -Ankieta dla osoby niepełnosprawnej

Informacje o terminach i miejscu rozpoczęcia szkoleń zostaną przekazana osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie w późniejszych terminach.

 

Dokumenty dotyczące projektu – do pobrania

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym

Załącznik nr 7 do Regulaminu - Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

 

 

Dodatkowe  informacje udzielane są w Biurze Projektu:

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

Tel. 17 859 26 68

E-mail: szkolenia@abakus-konsultig.pl

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 1 584 881,83 zł

Wartość projektu: 1 864 566,86 PLN