• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Dotacje dla firm

PO PW 1.4. Wzór na konkurencję

Termin składania wniosków od24-10-2018 do19-12-2018
Dofinansowanie 100 000 PLN
Kontakt w sprawie programu Rafał Żmuda 608 331 280

Szczegóły

Nabór wniosków do I-go etapu programu 1.4. Wzór na konkurencję !

Nowa jakość produktów i dofinansowanie inwestycji – tak najkrócej można opisać  korzyści jakie przedsiębiorstwa produkcyjne mogą uzyskać poprzez udział w programie dotacji 1.4. Wzór na konkurencję  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Od 12 września do 19 grudnia 2018r. PARP prowadzi nabór wniosków do I Etapu programu 1.4. Wzór na konkurencję. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego oraz opracowaniem strategii wzorniczej, co daje możliwość uzyskania dotacji inwestycyjnej w wysokości 3 mln zł w II Etapie programu

Zachęcamy Państwa do udziału w programie 1.4.Wzór na konkurencje i zapraszamy do współpracy. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze programu Wzór na konkurencję. Opracowane przez naszą firmę projekty w 100% uzyskały wnioskowaną dotację.

Złożenie wniosku do I-go Etapu programu musi zostać poprzedzone z wyborem wykonawcy usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego oraz opracowaniem strategii wzorniczej, a także podpisaniem umowy warunkowej.

Wybór właściwego wykonawcy jest jednym z kluczowych aspektów oceny wniosku w ramach I Etapu konkursu- w tym zakresie nasza firma współpracuje z jedną z najbardziej renomowanych w Polsce firm wzorniczych – Instytutem Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w Warszawie – www.iwp.com.pl

 

Założenia programu:

Program składa się z dwóch realizowanych kolejno etapów.

Etap I – dofinasowanie w wysokości 100 tys. zł (85% kosztów)  na zakup usług związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego produktów firm oraz opracowaniem strategii wzorniczej. Dotacja w ramach tego etapu stanowi pomoc de minimis.

Etap II – dofinansowanie w wysokości 3 mln zł (70% kosztów) na realizację inwestycji mającej na celu wdrożenie zaplanowanej strategii wzorniczej, obejmujące: zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup specjalistycznych usług doradczych.

Aby skorzystać z dotacji inwestycyjnej w ramach Etapu II należy w pierwszej kolejności wziąć udział w I Etapie programu.

Kto może wziąć udział w programie:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (preferowane firmy produkcyjne) prowadzący min. 12 miesięcy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej, zatrudniający w ostatnim roku łącznie co najmniej 5 pracowników, osiągający roczne przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł.

Zapraszamy do współpracy.