• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Dotacje dla firm

Gotowi do pracy REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Termin składania wniosków od24-01-2018 do27-02-2018
Dofinansowanie 1 150 150 PLN
Kontakt w sprawie programu 17 859 26 68

Szczegóły

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.  realizuje projekt szkoleniowy:

GOTOWI DO PRACY – program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego"

!!! REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA !!!

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie szkoleniowym realizowanym przez naszą firmę ?

 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych oraz dysponujemy szeroką bazą pracodawców,
 • ponad 90% Uczestników naszych projektów wysoko oceniła jakość obsługi naszego biura projektu w postaci: bardzo dobrego kontaktu z Uczestnikiem, pomocy w sprawach administracyjnych, terminowości wypłat stypendiów i zwrotów kosztów dojazdu,
 • ponad 95% Uczestników bardzo wysoko oceniła jakość i przydatność realizowanych przez nas szkoleń zawodowych,
 • ponad 40% Uczestników naszych projektów zdobywa stałe zatrudnienie na atrakcyjnym stanowisku pracy,
 • dbamy o to, aby wsparcie w ramach projektu było kompleksowe i spełniało oczekiwania osób poszukujących pracy i chcących wziąć udział w naszym projekcie,
 • Uczestnicy naszych projektów są dla nas Partnerami we współpracy, a nie anonimowymi beneficjentami potrzebnymi do zrealizowania projektu i osiągnięcia wskaźników.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie „Gotowi do Pracy – program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego.

Celem projektu będzie podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 72 osób bezrobotnych mieszkańców wybranych powiatów woj. Podkarpackiego, w wieku powyżej 29 roku życia . Uczestnicy objęci wsparciem pozyskają umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobędą nowe kwalifikacje zbieżne z potrzebami podkarpackich pracodawców  oraz doświadczenie zawodowe dzięki uczestnictwu w stażach. Dzięki uczestnictwu w projekcie nowe doświadczenie zawodowe poprzez staże zdobędzie 65 osób,a zatrudnienie po opuszczeniu projektu uzyska minimum 36 osób.

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Uczestnikami proj. będą osoby bezrobotne mające w dniu przystąpienia do projektu powyżej 29 lat, zamieszkujące zgodnie z definicją K.C na obszarze jednego z powiatów objętych wsparciem, tj. niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego, jasielskiego i strzyżowskiego, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Formalne kryteria rekrutacyjne dla wszystkich uczestników :

 •     wiek: powyżej 29 r.ż.( osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończone 30 lat –tj. od dnia     30 urodzin),

 •     zamieszkiwanie na terenie woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC w jednym z sześciu powiatów   objętych wsparciem,

 •     status osoby bezrobotnej,

 •     płeć:

           - kobieta lub

           - w przypadku mężczyzn – niskie kwalifikacje zawodowe.

 

W szkoleniach nie mogą wziąć udziału:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,
 • uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS,
 • osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury,
 • studenci studiów dziennych.

Oferta szkoleniowa projektu:

KURSY ZAWODOWE  ZGODNE Z POTRZEBAMI UCZESTNIKA PROJEKTU– w każdym zawodzie zgodnym z założeniami projektu i dającym możliwość znalezienia pracy.

Przykładowe kursy zawodowe:

 • sprzedawca- magazynier z obsługą kasy fiskalnej,
 • kierowca samochodu ciężarowego,
 • kierowca autobusu,
 • operator wózka widłowego,
 • technolog robót budowlanych i wykończeniowych,
 • pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera,
 • księgowość,
 • kadry i płace

 

W trakcie udziału w kursach zawodowych Uczestnicy będą otrzymywać stypendium szkoleniowe.

 

Ponadto dla uczestników zaplanowano wsparcie w postaci:

·         Indywidualnego Planu Działania -6 godz./os.- którego celem będzie zbadanie potencjału uczestników w zakresie ich kompetencji zawodowych i osobistych oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

·         Poradnictwo zawodowe – 7 godz./os. - obejmie m. in. planowanie rozwoju i kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.

·         Pośrednictwo pracy – 1-5 spotkań/os. - Pośrednik pracy zajmować się będzie monitorowaniem ofert z rynku pracy, współpracą z przedsiębiorcami i pozyskiwaniem ofert pracy od potencjalnych Pracodawców. Do jego zadań należeć będzie także kojarzenie pracodawców oraz uczestników projektu. Pośrednik będzie współpracował z doradcą zaw. i wykorzystywał materiały wypracowane w toku doradztwa w zakresie potencjału i kompetencji uczestników, co pozwoli na efektywną pomoc i pośrednictwo w zdobyciu zatrudnienia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy odbywać będą
4-miesięczne płatne staże zawodowe

 

Uczestnikom zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, refundację kosztów specjalistycznych badań lekarskich, pokrycie kosztów egzaminów kwalifikacyjnych, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NW oraz profesjonalną kadrę trenerską.

Kiedy i gdzie realizowane będą szkolenia:

Czas trwania szkoleń uzależniony jest od rodzaju wybranego kursu i wynosić będzie ok. 3 miesięcy. Szkolenia odbywać się będą od pon.-sob. w godzinach 8-16.

Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura projektu ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. osobiście lub listownie.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

 

Ponadto wymagane są:

 • aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej, wydane przez właściwy PUP
 • kopia oświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

 

W przypadku niezebrania pełnych grup szkoleniowych w/w terminie Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, jak również zmianę tego okresu.

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia kursów zostanie przekazana tylko do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach.

 

Dokumenty dotyczące projektu – do pobrania

 

Dodatkowe  informacje udzielane są w Biurze Projektu:

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Legionów 31

35-111 Rzeszów

Tel. 17 859 26 68

E-mail: szkolenia@abakus-konsultig.pl

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 1 150 150,56 PLN

Wartość projektu: 1 354 630,56 PLN