• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Dotacje dla firm

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych

Termin składania wniosków od02-04-2018 do30-06-2019
Dofinansowanie 671 190 PLN
Kontakt w sprawie programu 17 859 26 68

Szczegóły

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.  realizuje projekt szkoleniowy:

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

UWAGA!- Wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2019r.

 

!!! REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA !!!

 

Informujemy, iż wg. aktualnego stanu rekrutacji uczestników do projektu wykorzystane zostały miejsca szkoleniowe dla osób posiadających wykształcenie wyższe

na Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości - Księgowy (kod zawodu 331 301).

 

Nabór Uczesników do kursów II i III stopnia został zakończony.

 

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadających wykształcenie  średnie ( tj. do poziomu ISCED 3 włącznie) w wieku 18-50 oraz osób w wieku powyżej 50-go roku życia (z wykształceniem średnim lub wyższym)

 

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych”

Głównym celem Projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych i możliwość rozwoju zawodowego u co najmniej 182 (z 260) Uczestniczek i Uczestników Projektu (174 kobiet i 8 mężczyzn) poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia oraz uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem zawodowym w okresie 02.04.2018-30.06.2019.

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Uczestnikami Projektu będzie 260 osób dorosłych - z obszaru województwa podkarpackiego które uczą się, pracują lub są bezrobotni, lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub osób bezrobotnych, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych w zawodach związanych z prowadzeniem księgowości.

Oferta szkoleniowa projektu:

 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości - Księgowy (kod zawodu 331 301) - 12 edycji po 15 osób = 180 osób; 80 h/gr.
 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości- Specjalista do spraw rachunkowości (kod zawodu 241 103) - 6 edycji po 15 osób= 90 osób; 170 h/gr.
 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości - Główny księgowy (kod zawodu 121 101) - 3 edycje po 15 osób = 45 osób; 200 h/gr.

Kryteria formalne:

 • osoba ucząca się, pracująca lub bezrobotna, lub zamieszkująca (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego;
 • osoba dorosła – powyżej 18 roku życia
 • własna inicjatywa i zainteresowanie zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych;

 

Kryteria szczegółowe:

a)         wykształcenie minimum średnie - wszyscy Uczestnicy Projektu

b)         dla kursu: „ Specjalista do spraw rachunkowości”:

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowym lub;
 • wykształcenie ekonomiczne lub,
 • ukończony kurs „Księgowy” w ramach Projektu lub;
 • ukończony kurs dla księgowych I-go stopnia w Stowarzyszeniu Księgowych.

c)         dla  kursu: „Główny księgowy”:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowym oraz pozytywny egzamin wewnętrzny z wiedzy na poziomie kursu „Specjalista do spraw rachunkowości” (przeprowadzonego przez Beneficjenta) lub;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o profilu rachunkowym oraz pozytywny egzamin
 • z wiedzy na poziomie kursu „Specjalista do spraw rachunkowości” lub;
 • ukończony kurs „Specjalista do spraw rachunkowości” w ramach Projektu lub;
 • ukończony kurs dla księgowych II-go stopnia w Stowarzyszeniu Księgowym lub;
 • certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ- pobierz

 

Kryterium dodatkowe (punktowane):

 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie )– 1 pkt.;
 • osoba w wieku 50 lat i więcej – 1 pkt.;
 • osoba niepełnosprawna – 4 pkt.

Wniesienie wkładu własnego (średni koszt) na poszczególne kursy:

 • Kurs zawodowy- Prowadzenie księgowości- Księgowy (kod zawodu 331 301) -180,08 zł;
 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości- Specjalista do spraw rachunkowości (kod zawodu 241 103) -  323,30 zł;
 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości- Główny księgowy (kod zawodu 121 101)- 387,92 zł.

Kwota wkładu własnego może ulec obniżeniu. Ostateczna wysokość wniesienia wkładu własnego będzie podana do informacji dla Uczestnika Projektu po rozstrzygnięciu przetargu na podwykonawstwo szkoleń.

Kiedy i gdzie realizowane będą szkolenia:

Czas trwania szkoleń uzależniony jest od rodzaju wybranego kursu i wynosić będzie od 7 do 17 tygodni. Zajęcia prowadzone będę od poniedziałku do piątku - 2 spotkania po min. 4 h oraz 1 spotkanie w weekendy min 8 h. Szkolenia realizowane będę na terenie podkarpacia.

Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura projektu ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. osobiście lub listownie.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Ponadto wymagane są:

 • Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe  na wymaganym stanowiskulub kserokopię dyplomu ukończenia szkoły lub kserokopię certyfikatu ukończenia kursu według wymaganych kryteriów;
 • Potwierdzenie dokonania wniesienia wkładu własnego w postaci kopii przelewu;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeśli dotyczy – w przypadku osób bezrobotnych);
 • Kopia legitymacji emeryta-rencisty (jeśli dotyczy).

Dokumenty dotyczące projektu – do pobrania

BUDYNKI I SALE SZKOLENIOWE DO REALIZACJI KURSÓW

BĘDĄ DOSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Dodatkowe  informacje udzielane są w Biurze Projektu:

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

Tel. 17 859 26 68

E-mail: szkolenia@abakus-konsulting.pl 


Projekt realizowany w ramach Regionalnych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 671 191,87 PLN

Wartość projektu: 789 637,50 PLN