• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Dotacje dla firm

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych

Termin składania wniosków od02-04-2018 do30-06-2019
Dofinansowanie 671 190 PLN
Kontakt w sprawie programu 17 859 26 68

Szczegóły

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.  realizuje projekt szkoleniowy:

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

UWAGA!- Wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2019r.

 

 REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

 

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy osoby posiadających wykształcenie  średnie ( tj. do poziomu ISCED 3 włącznie) w wieku 18-50 oraz osób w wieku powyżej 50-go roku życia (z wykształceniem średnim lub wyższym)

 

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych”

Głównym celem Projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych i możliwość rozwoju zawodowego u co najmniej 182 (z 260) Uczestniczek i Uczestników Projektu (174 kobiet i 8 mężczyzn) poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia oraz uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych rozpoznawalnym certyfikatem zawodowym w okresie 02.04.2018-30.06.2019.

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Uczestnikami Projektu będzie 260 osób dorosłych - z obszaru województwa podkarpackiego które uczą się, pracują lub są bezrobotni, lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub osób bezrobotnych, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych w zawodach związanych z prowadzeniem księgowości.

Oferta szkoleniowa projektu:

 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości - Księgowy (kod zawodu 331 301) - 12 edycji po 15 osób = 180 osób; 80 h/gr.
 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości- Specjalista do spraw rachunkowości (kod zawodu 241 103) - 6 edycji po 15 osób= 90 osób; 170 h/gr.
 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości - Główny księgowy (kod zawodu 121 101) - 3 edycje po 15 osób = 45 osób; 200 h/gr.

Kryteria formalne:

 • osoba ucząca się, pracująca lub bezrobotna, lub zamieszkująca (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego;
 • osoba dorosła – powyżej 18 roku życia
 • własna inicjatywa i zainteresowanie zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych;

 

Kryteria szczegółowe:

a)         wykształcenie minimum średnie - wszyscy Uczestnicy Projektu

b)         dla kursu: „ Specjalista do spraw rachunkowości”:

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowym lub;
 • wykształcenie ekonomiczne lub,
 • ukończony kurs „Księgowy” w ramach Projektu lub;
 • ukończony kurs dla księgowych I-go stopnia w Stowarzyszeniu Księgowych.

c)         dla  kursu: „Główny księgowy”:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowym oraz pozytywny egzamin wewnętrzny z wiedzy na poziomie kursu „Specjalista do spraw rachunkowości” (przeprowadzonego przez Beneficjenta) lub;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o profilu rachunkowym oraz pozytywny egzamin
 • z wiedzy na poziomie kursu „Specjalista do spraw rachunkowości” lub;
 • ukończony kurs „Specjalista do spraw rachunkowości” w ramach Projektu lub;
 • ukończony kurs dla księgowych II-go stopnia w Stowarzyszeniu Księgowym lub;
 • certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ- pobierz

 

Kryterium dodatkowe (punktowane):

 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie )– 1 pkt.;
 • osoba w wieku 50 lat i więcej – 1 pkt.;
 • osoba niepełnosprawna – 4 pkt.

Wniesienie wkładu własnego (średni koszt) na poszczególne kursy:

 • Kurs zawodowy- Prowadzenie księgowości- Księgowy (kod zawodu 331 301) -180,08 zł;
 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości- Specjalista do spraw rachunkowości (kod zawodu 241 103) -  323,30 zł;
 • Kurs zawodowy - Prowadzenie księgowości- Główny księgowy (kod zawodu 121 101)- 387,92 zł.

Kwota wkładu własnego może ulec obniżeniu. Ostateczna wysokość wniesienia wkładu własnego będzie podana do informacji dla Uczestnika Projektu po rozstrzygnięciu przetargu na podwykonawstwo szkoleń.

Kiedy i gdzie realizowane będą szkolenia:

Czas trwania szkoleń uzależniony jest od rodzaju wybranego kursu i wynosić będzie od 7 do 17 tygodni. Zajęcia prowadzone będę od poniedziałku do piątku - 2 spotkania po min. 4 h oraz 1 spotkanie w weekendy min 8 h. Szkolenia realizowane będę na terenie podkarpacia.

Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura projektu ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. osobiście lub listownie.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Ponadto wymagane są:

 • Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe  na wymaganym stanowiskulub kserokopię dyplomu ukończenia szkoły lub kserokopię certyfikatu ukończenia kursu według wymaganych kryteriów;
 • Potwierdzenie dokonania wniesienia wkładu własnego w postaci kopii przelewu;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
 • Zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeśli dotyczy – w przypadku osób bezrobotnych);
 • Kopia legitymacji emeryta-rencisty (jeśli dotyczy).

Dokumenty dotyczące projektu – do pobrania

BUDYNKI I SALE SZKOLENIOWE DO REALIZACJI KURSÓW

BĘDĄ DOSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Dodatkowe  informacje udzielane są w Biurze Projektu:

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

Tel. 17 859 26 68

E-mail: szkolenia@abakus-konsulting.pl 


Projekt realizowany w ramach Regionalnych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 .
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 671 191,87 PLN

Wartość projektu: 789 637,50 PLN