• +48 17 859 26 68

Masz pytania?

Zostaw swoje dane, oddzwonimy.

Dotacje dla firm

„Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego”.

Termin składania wniosków od25-06-2019 do31-10-2019
Dofinansowanie 837 075 PLN
Kontakt w sprawie programu 17 859 26 68, 505 416 470

Szczegóły

 

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.  realizuje projekt stażowo - szkoleniowy: „Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego”.

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie szkoleniowym realizowanym przez naszą firmę ?

 • posiadamy wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób bezrobotnych oraz pracujących, dysponujemy szeroką bazą pracodawców,
 • ponad 90% Uczestników naszych projektów wysoko oceniła jakość obsługi naszego biura projektu w postaci: bardzo dobrego kontaktu z Uczestnikiem, pomocy w sprawach administracyjnych, terminowości wypłat stypendiów i zwrotów kosztów dojazdu,
 • ponad 95% Uczestników bardzo wysoko oceniła jakość i przydatność realizowanych przez nas szkoleń zawodowych,
 • ponad 40% Uczestników naszych projektów zdobywa stałe zatrudnienie na atrakcyjnym stanowisku pracy,
 • dbamy o to, aby wsparcie w ramach projektu było kompleksowe i spełniało oczekiwania osób poszukujących pracy i chcących wziąć udział w naszym projekcie,
 • Uczestnicy naszych projektów są dla nas Partnerami we współpracy, a nie anonimowymi beneficjentami potrzebnymi do zrealizowania projektu i osiągnięcia wskaźników.

 

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej przynajmniej 70% spośród 48 Uczestników/czek projektu, w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, które pracują na umowach krótkoterminowych lub umowach o pracę i których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej.  Poprawa sytuacji zawodowej będzie możliwa poprzez zdobycie przez Uczestników/czek projektu nowych umiejętności i kwalifikacji oraz nabycie nowego doświadczenia zawodowego.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniach/stażach:

Osoby spełniające poniższe kryteria:

 • w wieku 18-29 lat,
 • Zamieszkujące na terenie woj. Podkarpackiego,
 • których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej tj. 2250,00 zł brutto,
 • zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł,
 • zatrudnione na umowach krótkoterminowych.

W projekcie mogą brać udział również osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia lub których umowy kończyć się będą w okresie realizacji projektu.

Połowę grupy docelowej projektu będą stanowiły osoby zamieszkałe na terenie miast: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg.

 

Oferta szkoleniowa projektu:

KURSY ZAWODOWE  ZGODNE Z ZAPOTRZEBOWANIEM UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU I PRACODAWCÓW – w każdym zawodzie zgodnym z założeniami projektu i dającym możliwość znalezienia pracy, awansu zawodowego lub poprawy sytuacji zawodowej.

Harmonogramy szkoleń na październik 2019r.- pobierz

Harmonogramy szkoleń na listopad 2019r. - pobierz

Harmonogramy szkoleń na grudzień 2019r. - pobierz

Harmonogram szkoleń na styczeń 2020r. - pobierz

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym na sierpień 2019r. - pobierz

 

W trakcie udziału w szkoleniach zawodowych Uczestnicy będą otrzymywać stypendium szkoleniowe.

 

Ponadto dla uczestników zaplanowano wsparcie w postaci:

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania – 6h/osoba którego celem będzie Identyfikacja potrzeb Uczestników określenie mocnych i słabych stron, opracowanie ścieżki uczestnictwa w poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy, określenie potrzeb szkoleniowych i stażowych.
 • Poradnictwo zawodowe – 7 godz./osoba - obejmie m. in. planowanie rozwoju i kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych Uczestników o projektu.
 • Pośrednictwo pracy – ok. 1-3 spotkań/osoba w zależności od zapotrzebowania. Pośrednik pracy zajmować się będzie monitorowaniem ofert z rynku pracy, współpracą z przedsiębiorcami
 • i pozyskiwaniem ofert pracy od potencjalnych Pracodawców. Do jego zadań należeć będzie także kojarzenie Pracodawców z Uczestnikami/czkami projektu. Pośrednik będzie współpracował z doradcą zaw. i wykorzystywał materiały wypracowane w toku doradztwa w zakresie potencjału i kompetencji Uczestników/czek, co pozwoli na efektywną pomoc i pośrednictwo w zdobyciu zatrudnienia.

 

Po ukończonym szkoleniu Uczestnicy będą mieli możliwość odbycia 5-miesięcznych płatnych staży zawodowych lub skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia.

 

Uczestnikom zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, refundację kosztów specjalistycznych badań lekarskich, pokrycie kosztów egzaminów kwalifikacyjnych, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NW oraz profesjonalną kadrę trenerską.

Kiedy i gdzie realizowane będą szkolenia:

Czas trwania szkoleń uzależniony jest od rodzaju wybranego kursu i wynosić będzie od 1 do 3 miesięcy. Szkolenia odbywać się będą w dniach i godzinach indywidualnie ustalanych z Uczestnikami projektu z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

Jak można zapisać się na szkolenia:

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura projektu ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. osobiście lub listownie.

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Ponadto wymagane są:

 

 • kopia zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
 • W związku z tym, że projekt skierowany jest do osób pracujących, spełniających określone kryterium dochodowe przedstawić należy:
 • Aktualne zaświadczenia od Pracodawcy potwierdzające status osoby pracującej, rodzaj umowy oraz określające poziom wynagrodzenia.
 • w przypadku osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kwoty 528,00 zł – dodatkowo oświadczenie dot. łącznych dochodów członków gospodarstwa domowego oraz liczby osób wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Wszystkie kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone przez Kandydata/tkę za zgodność z oryginałem. Informacje o terminach i miejscu rozpoczęcia szkoleń/staży zostaną przekazana osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie w późniejszych terminach.


Dokumenty dotyczące projektu – do pobrania

Dodatkowe  informacje udzielane są w Biurze Projektu:

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

Tel. 17 859 26 68, 505 416 470

E-mail: power@abakus-konsultig.pl

 

Projekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 837 075,60 PLN

Wartość projektu: 882 675,60 PLN